ŚWIĘTY FLORIAN I JEGO DRUHOWIE

 

           Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzony jest 4 maja. W Polsce święto to zostało ustanowione w 2003 roku przez Sejm RP, przy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

         Tego dnia druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie, przemaszerowali w uroczystym szyku za swoim sztandarem z pobliskiej Remizy do parafialnego kościoła św. Doroty. Tam uczestniczyli we Mszy świętej sprawowanej w intencji wszystkich strażaków i ich trudnej służby. Na Eucharystii były obecne także rodziny mundurowych.

 

         Podczas liturgii ks. proboszcz Ryszard Kolczyński podziękował strażakom w imieniu swoim i mieszkańców parafii św. Rocha w Cieksynie  „za odważną służbę, która jest darem ofiarowanym drugiemu człowiekowi - niekiedy aż po samą śmierć”. Nawiązał także do groźnej akcji ratowniczej (przy gaszeniu płonącego domu rodzinnego w Gawłowie), która miała miejsce właśnie w sam dzień św. Floriana. Złożył im również życzenia i prosił Boga o to, by jak najmniej było wyjazdów, w których zagrożone będzie ich życie i zdrowie.

         Przy okazji tak ważnego święta warto zapoznać się trochę bliżej z historią cieksyńskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

       Początki Straży Pożarnej w Cieksynie sięgają 1930 r, „kiedy w Błędówku, dawnej siedzibie gminy – Adam Swoch i Henryk Pawelski postanowili zawiązać organizację walczącą z żywiołem ognia”. Czteroletnia działalność jednostki zakończyła się przeniesieniem do Cieksyna, gdzie „druhowie mieli do dyspozycji sikawkę ręczną, beczkowóz konny i inny drobny sprzęt gaśniczy. Do alarmowania służyła trąbka, a także gong zawieszony na drzewie”.

        Podczas hitlerowskiej okupacji zarząd OSP przestał pełnić swoje obowiązki,  a kierowanie jednostką przejęli okupanci. Po odzyskaniu wolności zwołano zebranie członków OSP Cieksyn, wybrano nowe władze i postawiono sobie za zadanie wybudowanie w Cieksynie remizy. W tym celu organizowano zabawy, zbiórki uliczne, loterie fantowe i inne wydarzenia, z których cały zysk przeznaczony był na budowę Domu Strażaka.

       Prace rozpoczęto w 1947 r. Przez cztery lata w czynie społecznym strażacy i mieszkańcy wsi wznieśli remizę, którą uroczyście oddano do użytku w 1951 r.

       Po wybudowaniu budynku strażackiego i organizacji różnego rodzaju spotkań i imprez druhowie zakupili niezbędny samochód gaśniczy Lublin i potrzebny sprzęt.

        Przez kolejne lata zarząd powiększył obiekt remizy, ogrodził jej teren i wymienił dotychczasowy dach.

     Ogromne zaangażowanie strażaków zostało wsparte nowym sprzętem. W 1983 r. budynek remizy przeszedł gruntowny remont, a rok później w Cieksynie obchodzono jubileusz 50-lecia OSP. Ukoronowaniem uroczystości było przekazanie druhom sztandaru. Jednostka została też odznaczona złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

    Wiele planów dotyczących remontów i renowacji pomieszczeń runęło wieczorem 24 stycznia 1997 r. kiedy wybuchł pożar Domu Strażaka. Szybko rozprzestrzeniający się ogień doszczętnie strawił dach, garaż, samochód, motopompę, sprzęt strażacki, ubrania itp.

      Po tym smutnym wydarzeniu pozostałości spalonego budynku rozebrano i w czynie społecznym rozpoczęto nową inwestycję. W 2007 r. nastąpiło otwarcie nowej siedziby OSP. Również garaże znajdujące się obok remizy, były sukcesywnie zapełniane przez kolejne pojazdy bojowe.

      21 czerwca 2014 r. w Cieksynie uroczyście obchodzono jubileusz 80-lecia OSP zakończony gratulacjami i odznaczeniami dla najbardziej zasłużonych.  

         Wyszkolenie i stan techniczny OSP oraz zasługi druhów doceniono 26 stycznia 2015 r.  Tego dnia decyzją komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, jednostka w Cieksynie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Fakt ten oznacza, „iż docenione zostały wieloletnie starania ochotników, aby sukcesywnie podnosić swoją sprawność i umiejętności bojowe, uczestniczyć w specjalistycznych kursach i oczywiście dbać o coraz lepsze wyposażenie jednostki. Nasi strażacy będą mogli swoje przygotowanie potwierdzić w akcjach o każdej porze dnia i nocy, nawet poza terenem powiatu nowodworskiego.”

      OSP w Cieksynie zajmuje swoje stałe miejsce w krajobrazie społecznym tutejszej miejscowości, gminy i powiatu. Druhowie z Cieksyna biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach, jak choćby obchodach Święta Niepodległości, Dnia Strażaka, corocznych uroczystości upamiętniających bitwę nad rzeką Wkrą w Borkowie (1920 roku), Dożynkach, Odpuście parafialnym, procesji Bożego Ciała i Triduum Paschalnym. Znane są także strażackie festyny, podczas których druhowie częstują uczestników własnoręcznie ugotowaną grochówką.

     Przedstawiciele cieksyńskiej OSP reprezentują jednostkę także na zawodach sportowo-pożarniczych, z których niejednokrotnie przywożą puchary i dyplomy za zajęcie czołowych miejsc.

       W tej chwili do straży w Cieksynie należy 34 członków i 6 kandydatów ubiegających się o wstąpienie do grona druhów. 

 

Obecnie największą odpowiedzialność i troskę za OSP ponoszą:

PREZES – Marek Jaśkiewicz

SEKRETARZ – Robert Olczak

SKARBNIK – Krzysztof Sitkiewicz

GOSPODARZ – Ewelina Sitkiewicz

NACZELNIK – Paweł Jaśkiewicz

 

 

 Źródło:

"Strażacy ziemi nowodworskiej" S. Bukowiec, K. Bukowiec, K. Klima, K. Kokoszka, M. Możdżyńska, K. Szczerbatko, J. Truś

 Galeria                                                                                                        ks. ppor. Kaszanek Tomasz