„POZWÓLCIE DZIECIOM

PRZYCHODZIĆ DO MNIE…”

 

             

 

        W Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego parafia św. Rocha w Cieksynie obchodziła podniosłą Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Na dwóch Mszach świętych 46 dzieci - z klas III szkół podstawowych - pierwszy raz w życiu przyjęło do swojego serca Jezusa ukrytego w maleńkiej Hostii.

 

          Jak powiedział w kazaniu ks. Proboszcz „Dzieci te po 8 miesiącach przygotowań, po sobotniej spowiedzi – przyjęły zaproszenie Jezusa. Tego, który bardzo nas kocha! Który podobnie jak podczas Ostatniej Wieczerzy z miłością przywołuje każdego z nas do swojego stołu-ołtarza. To zaproszenie jest stałe, ale w swojej wolności możemy powiedzieć Bogu ”NIE” (…)  Nawet jeżeli nasze serce pobrudzi się przez grzechy – Miłosierny Jezus nie przestaje nas kochać i z jeszcze większą miłością czeka na nas cierpliwie w konfesjonale w sakramencie pokuty i pojednania…”

        Wzruszającym momentem podczas Eucharystii było podejście każdego dziecka przed ołtarz i przyjęcie Komunii świętej razem ze swoimi rodzicami i chrzestnymi. Kościół wypełnili także dziadkowie, rodzeństwo i licznie zgromadzeni goście zaproszeni przez szczęśliwych bohaterów z klas III.

       Matka Najświętsza - której w sobotni wieczór, po swojej I spowiedzi wiele z dzieci komunijnych wraz z całymi rodzinami ofiarowało w swych domach modlitwę litanią i nabożeństwo majowe - wyprosiła na ten wyjątkowy dzień, wiosenną i ciepłą pogodę.

        Niech ta Uroczystość I Komunii świętej i Biały Tydzień – będą doskonałą okazją do wdzięczności Bogu za sakrament Eucharystii oraz za to, że Jezus ”Jest z nami, przez wszystkie dni - aż do skończenia świata…”

                                                                                       Tomasso

Galeria