Wygraliśmy BITWĘ ze śmieciami,

rozpoczynamy WOJNĘ ze śmiecącymi!

 

          Według informacji z pewnego źródła, wiemy że ogrodzenie cmentarza parafialnego w Cieksynie wykonano zaraz po II wojnie światowej z inicjatywy ks. Prałata Tadeusza Kamińskiego. Służyło ono pokoleniom parafian, ale cyklicznie pojawiał się problem nadmiaru śmieci. W ciągu lat powojennych kilkukrotnie musiano usuwać tony odpadów.

 

          Podobnie było także w sobotę 14 maja 2016 r. Od godziny 9.00 grupa parafian – w ramach akcji wolontariatu uporządkowała teren wokół cmentarza. Wśród sprzątających wyróżniała się grupa dzieci i młodzieży – usuwająca pozostałości po dawnych i obecnych pokoleniach.

           Swoje wyrobione zdanie na temat sytuacji związanej z cmentarzem mają nie tylko księża, ale i wierni, którzy odpowiedzieli na apel duszpasterzy i z gotowością działania zjawili się na wezwanie. Wspólna, mozolna praca (chwilami w towarzystwie siąpiącego deszczu) pozwoliła na wymianę myśli i opinii. „Takie mamy czasy, proszę księdza, że musieli nam dać do Cieksyna na Proboszcza profesora z Seminarium – uczonego doktora z Płocka, aby wreszcie na cmentarzu i wokół niego było czysto…” – powiedziała z nieukrywanym zadowoleniem pani Agata – jedna z parafianek, udzielających się czynnie podczas sprzątania.   

           Od sobotniej akcji  – nasz cmentarz parafialny jest przejezdny ze wszystkich stron, a w ratingu czystości NEKROPOLII przeszliśmy z kategorii C7 na B1 i od razu uplasowaliśmy się w czołówce. Nie spoczęliśmy jednak na laurach i mamy w planach przejście do kategorii A1 - o najwyższych standardach europejskich.

           Tym samym wzrósł znacząco prestiż naszego cmentarza grzebalnego, a Komisja Nadzoru Finansowego - po uprzednim audycie - ogłosi wkrótce informacje o zmianach stóp procentowych dotyczących dzierżawy.

           Administracja cmentarza w Cieksynie - idąc z duchem czasów i wzorując się chociażby na doświadczeniach parafii w Pomiechowie - zamierza zainstalować kamery monitorujące całość cmentarza i jego otoczenie. W ten sposób mamy nadzieję wyeliminować wandalizm cmentarny, a zwłaszcza wyrzucanie śmieci przez ogrodzenie, a nie do specjalnie przygotowanych kontenerów.

           Po zakończeniu sobotniej akcji oszacowaliśmy, że musimy zutylizować około 60 ton śmieci, które od lat 90 – tych zalegały wokół ogrodzenia i niestety były przykrą wizytówką tutejszej wspólnoty parafialnej.

 

   „ROK MIŁOSIERDZIA TRWA NA DAL, ALE CZAS MIŁOSIERDZIA – DLA TYCH, KTÓRZY ZAŚMIECAJĄ SKOŃCZYŁ SIĘ DEFINITYWNIE !!!”

 

           Nie pozwolimy na to, aby śmieci z działek i posesji były traktowane jako cmentarne. Będziemy stosować różne inicjatywy edukacyjne w celu wychowania społeczeństwa do sortowania odpadów związanych z tutejszą nekropolią.

         Szczegółowe wskazania co do godnego zachowania się na tym parafialnym miejscu pochówku - zostały umieszczone w REGULAMINIE CMENTARZA i obowiązują od 1 stycznia 2016r.          

           Po wizji lokalnej i szczegółowych oględzinach obiektu stwierdzono, że ogrodzenie cmentarza jest w dobrym stanie. W niektórych miejscach wymaga jedynie pilnej wymiany przęseł i wzmocnienia fundamentów, a także zaimpregnowania całości ogrodzenia. Przed tym jednak, w najbliższym tygodniu, rozpoczniemy czyszczenie tego kamiennego płotu z mchu i glonów.

            W celu usprawnienia prac porządkowych proponowane są następujące bonusy. W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia - z uśmiechem na ustach - w ramach pokuty proponuje się do oczyszczenia:

- za lekkie grzechy – jedno przęsło,

- za średnie grzechy – dwa przęsła,

- za ciężkie grzechy – trzy przęsła ogrodzenia.

           W minionych dniach 3 przęsła - samodzielnie - wyczyścił i przygotował do odmalowania kolorem jasnego piaskowca tutejszy ks. Proboszcz. Tym samym dał dobry przykład oraz impuls tym wszystkim, którzy chcieliby pomóc w kolejnej akcji i mieć swój osobisty wkład w uporządkowanie cmentarza parafialnego w Cieksynie.

          We wtorek (od godz. 9.00)  zachęcamy do wzięcia udziału w akcji oczyszczania z mchu - szczotkami drucianymi - przęseł w ogrodzeniu cmentarnym.

PRZYJDŹ i POMÓŻ!!! 

Cmentarz to nie tylko „wizytówka Cieksyna”,

ale to także bardzo prawdopodobne miejsce Twojego spoczynku…

 

Galeria                                                                                                                                                        Duszek  Kacper