„BO ŁAN DOJRZEWA, PACHNIE ŚWIEŻYM CHLEBEM…”

 

          Miesiąc Maryjny maj jest czasem wzrostu upraw. W wielu miejscowościach przy pięknie ozdobionych figurach, przy krzyżach przydrożnych, w kościołach i kaplicach oraz domach rodzinnych - wierni modlą się podczas nabożeństwa majowego. Nie inaczej było w parafii św. Rocha w Cieksynie.

       Tradycją lat ubiegłych w wielu miejscowościach naszej parafii odbyły się tzw. Msze święte polowe połączone z obrzędem poświęceniem pól.

 

         Zazwyczaj sam Sołtys lub jego przedstawiciel przyjeżdżał do plebani po kapłana i zawoził do wcześniej przygotowanej i przyozdobionej figurki. Tam zgromadzeni mieszkańcy danej wioski modlili się o Boże błogosławieństwo dla swoich rodzin i gospodarstw, o dobre urodzaje i zachowanie przez Boga tegorocznych plonów. W tym miesiącu naszym modlitwom towarzyszyła nieodłączna prośba o upragniony deszcz dla wysuszonej ziemi.

          Zgromadzeni czynnie uczestniczyli we Mszy świętej. Z zaangażowaniem śpiewali pieśni, czasem (gdy padał deszcz) trzymali nad sąsiadem rozłożoną parasolkę, starsi i schorowani zasiadali dostojnie na ustawionych im wcześniej krzesłach lub ławkach, a młodzież przygotowywała czytania i psalm. W wielu miejscach kapłan pobłogosławił także odnowioną niedawno figurkę Matki Bożej lub krzyż.

          Na zakończenie Eucharystii wierni prowadzili nabożeństwo majowe, a w tym czasie ksiądz celebrans objeżdżał wozem lub autem całą wioskę, kropił wodą święconą i błogosławił uprawy, gospodarstwa i domostwa.

         W tym roku (nieco zaniedbaną) tradycję poświęcenia pól ponowili mieszkańcy: Gawłowa, Ruszkowa, Mokrzyc, Dobrej Woli, Andzina, Woli Błędowskiej, Borkowa, Góry Wólki, Błędowa, Błędówka, Malczyna, Wiktorowa, Dębinek, Zaborza, Śniadowa, Zakobieli, Lelewa i Cieksyna.  Z całego serca im za to DZIĘKUJEMY!

          Zgodnie z tradycją naszych przodków starajmy się pielęgnować i zachować dla przyszłych pokoleń zwyczaje i obrzędy, w których zawierzamy Bogu samych siebie i to wszystko co posiadamy.

 

DUSZPASTERZE  WINNICY  PAŃSKIEJ  W  CIEKSYNIE

    Galeria