Moi drodzy, gorąco zachęcamy do podjęcia „Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego”

Co w ogóle jest duchowa adopcja? 

Pełna poprawna nazwa brzmi:
 "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą". Nie jest to, więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia.

Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza, oraz odmawianie przez cały okres 9 miesięcy do odmawiania modlitw:

Tymi modlitwami będą:

Jedna tajemnica Różańca - ( 1 x Ojcze nasz i 10 x Zdrowaś Maryjo)

Moje dowolne postanowienie

Modlitwa, którą każdego dnia należy odmówić:

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, "Człowieka Zawierzenia", który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Zachęcam do zgłaszania się osób, które pragną uratować jedno bezbronne dziecko, któremu grozi śmierć w łonie Matki. Formularz można odebrać osobiście lub przez wiadomość na fb-ku mogę wysłać.

Adopcję rozpoczniemy od 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego ( od tego dnia należy odmówić w/w modlitwy) do 25 grudnia – Uroczystości Narodzenia Pańskiego.