Szanowni Państwo,

 

   Jest wiele ważnych dla naszego kraju i narodu rocznic. Do takich z pewnością należy rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja tym razem to już 226. Konstytucja ta ustanowiona przez Sejm Czteroleni 3 Maja 1791 roku w Sali Poselskiej Zamku Królewskiego była pierwszym demokratycznym aktem zasadniczym w Europie i druga po amerykańskiej z 1787 roku konstytucją na świecie. Konstytucja 3 Maja miała stać się postawą naprawy Rzeczypospolitej w wymiarze ustrojowym i społecznym, miała umocnić państwo i przez to uchronić przed utratą niepodległości. Konstytucja zakłada min. zwierzchność narodu, trójpodział władzy, znosiła „ liberum veto” – źródło słabości i anarchii, uważała katolicyzm za religię panującą, podkreślając równouprawnienie innych religii.

W II Rzeczypospolitej rocznica Konstytucji 3 Maja została uznana za święto narodowe. Po II wojnie światowej ostatni raz to święto obchodzono w 1946 roku wobec sprzeciwu władz komunistycznych. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku oficjalnie przywrócono obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
    Powinniśmy i jesteśmy dumni z naszej przynależności narodowej z godnością i światłością wyrażajmy naszą polską tożsamość, akceptujmy przywiązanie do symboliki narodowej.
    Święto Flagi zostało ustanowione przez Sejm w 2004 roku na dzień 2 maja. Święto Flagi narodowej stanowi doskonałą okazję do manifestacji swego patriotyzmu.  Również Stowarzyszenie Doliny Wkry rozdając małe chorągiewki chce wyrazić swoje przywiązanie do symboli narodowych. Chcemy propagować postawy patriotyczne w naszych małych ojczyznach. Wywieśmy flagi, niech barwy biało – czerwone widnieją na naszych domach, także na masztach urzędów i instytucji. Będzie to wymowny gest, który dziś można prosto wykonać a przez długie dziesięciolecia naszej historii był zabroniony. Korzystajmy zatem z tego dobrodziejstwa czasów wolnej ojczyzny i budujmy jej przyszłość.
   W tym czasie nie możemy zapomnieć o ludziach pracy. Św. Józef, patron pracujących i poszukujących pracy jest wzorem odkrywania właściwego sensu pracy. Uczy nas sumiennego jej wykonywania o wartości pracy nie decyduje to, co robimy ale jak to robimy i jakie motywy nami kierują. Praca to nie tylko trud ale wielka godność, praca jest szansą naszego rozwoju, uszlachetnieniem naszego społeczeństwa.Opracował Marek Gerasik
Stowarzyszenie Doliny Wkry