Konkurs plastyczny o św. Stanisławie Kostce "Dzień z życia św. Stanisława Kostki"

dla klas od „0” do VIII SP z terenu parafii św. Rocha w Cieksynie.

Cele konkursu:
– aktywizacja i rozwój plastycznych umiejętności uczniów
– zainteresowanie najmłodszych uczniów osobą patrona dzieci i młodzieży
– ubogacenie obchodów Tygodnia Wychowania

Należy przygotować pracę plastyczną w dowolnej technice przedstawiającej wydarzenie z życia św. Stanisława Kostki. Praca musi być wykonana samodzielnie w formacie A4 lub A3. Jeden uczeń może złożyć jedną pracę. Oceniane będą oryginalność wykonania, staranność, estetyka wykonania pracy oraz zgodność ze wzorem.

Prace podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą należy składać do ks. Łukasza do piątku 20 września go godz. 18:00.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Mszy św. o godz. 10:00 22 września.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone ocenami z religii i nagrodami rzeczowymi oraz wywieszone w naszej parafialnej galerii oraz będą opublikowane w kalendarzu parafialnym i w gazetce parafialnej.