‼️Od 20 kwietnia weszło nowe rozporządzenie co do ilości wiernych w kościele. W naszym kościele ⛪️będzie mogło przebywać ok. 20 osób‼️
 
🔻Jeśliby ktoś już nie mógł wejść do środka kościoła, to będzie włączone nagłośnienie na zewnątrz naszej świątyni.
 
🔻Jednocześnie przypominamy, że wszystkich uczestników (oprócz kapłana sprawującego Mszę św.) obowiązuje nakaz zakrycia nosa i ust oraz zachowywanie dystansu społecznego wynoszącego min. 2 metry.
Drodzy Parafianie!
 
W związku z sytuacją stanu epidemii w Polsce i ograniczoną liczbą wiernych w kościele na Mszach św., a jednocześnie funkcjonowaniem parafii, która musi uiszczać opłaty za energię, ogrzewanie, ubezpieczenie, wywóz śmieci z cmentarza, proszę w miarę możliwości składać ofiary na utrzymanie parafii przez wpłacanie na konto parafialne nr
PKO SA Oddział w Nasielsku
43 1240 5312 1111 0010 8454 8521
 
Za każdą ofiarę dziękuję, Bóg zapłać.