WIZYTA DUSZPASTERSKA

W NASZYCH RODZINACH

 

Po świętach Bożego Narodzenia w parafiach Kościoła Katolickiego rozpoczyna się wizyta duszpasterska – zwana potocznie KOLĘDĄ.

Kapłani odwiedzają swoich wiernych: modlą się z nimi o błogosławieństwo dla rodziny, kropiąc wodą święconą – błogosławią domy i mieszkania. Poruszają tematy radosne i smutne dotyczące naszych rodzin. Omawiają sprawę sakramentów świętych, które będą miały miejsce w konkretnej rodzinie, wspominają zmarłych, którzy odeszli już z danego domostwa. Sprawdzają stan zeszytów z religii i osiągnięcia uczniów na katechezie.

Naświetlają także inne sprawy i inicjatywy duszpasterskie dotyczące parafii, cmentarza grzebalnego, budynków parafialnych i remontów świątyni.

Oto najważniejsze z wykonanych w naszej wspólnocie parafialnej w ostatnim czasie:

 

 

AKCJE DUSZPASTERSKIE i PRACE, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE

ZA KADENCJI NOWYCH KSIĘŻY -

W CIĄGU OSTATNICH 4 MIESIĘCY 2015 ROKU!

 

- w każdy piątek odbywa się w kościele Godzina Miłosierdzia (16.00 – 17.00) z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, adoracją, możliwością wyspowiadania się i Koronką do Miłosierdzia Bożego.

- utworzyliśmy listę osób starszych i chorych, do których w pierwsze piątki miesiąca jeździmy z posługą sakramentalną. Czekamy na kolejne zgłoszenia do nas takich osób!

- rozpisaliśmy wszystkie zaległe Msze święte popogrzebowe za naszych zmarłych parafian. Zachęcamy do odebrania kartek z wyznaczonymi datami nabożeństw i  uczestnictwa w nich!

- zaktualizowaliśmy naszą internetową stronę parafialną: www.swrocha.pl i na bieżąco zamieszczamy tam ogłoszenia duszpasterskie, intencje mszalne, dane dotyczące sprawowanych sakramentów, wydarzenia parafialne, zdjęcia itp. Zachęcamy, aby regularnie zaglądać do tych informacji i wiedzieć czym obecnie żyje WSPÓLNOTA PARAFIALNA W CIEKSYNIE.

- poprzez wydanie (i rozprowadzenie po wszystkich rodzinach) specjalnych folderów informacyjnych, banerów, obrazów Matki Bożej i tekstu Ślubów Jasnogórskich – przygotowaliśmy się do Nawiedzenia naszej parafii przez Kopię Obrazu Czarnej Madonny.

- po 10ciu latach przeprowadziliśmy w Cieksynie tygodniowe Misje Parafialne, które przygotowały nas jednocześnie do jakże podniosłego momentu Peregrynacji.

- dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Nasielsku udało się uzyskać pozwolenie, a następnie - przy pomocy specjalistycznej firmy - usunąć bezpiecznie z naszego cmentarza 2 uschłe dęby i klon, które zagrażały ludziom i pomnikom.

- wiele przydrożnych figurek w naszych miejscowościach zostało odnowionych i przyozdobionych. Odrestaurowaliśmy także obydwa krzyże misyjne znajdujące się przed wejściem do kościoła.

- w naszej świątyni: na ołtarz główny, ołtarze boczne i do kaplicy zakupiliśmy nowe obrusy ze specjalnymi emblematami, które będą wymieniane w czasie kolejnych okresów liturgicznych.

- wokół kościoła (dzięki pomocy i zaangażowaniu parafian) wykonaliśmy najpilniejsze prace porządkowe: po 7 latach oczyściliśmy pobliskie drzewa z niepotrzebnych gałęzi, wywieźliśmy kamienie leżące przy fundamentach (które trzymały wilgoć i przyczyniały się do odpadania tynku), a w ich miejsce nawieźliśmy żwir, odszukaliśmy studzienki kanalizacyjne, udrożniliśmy rynny z zalegających tam liści i wymieniliśmy popękane kolanka, w kilku miejscach naprawiliśmy także uszkodzony i przeciekający dach.

-  oddaliśmy do renowacji, a następnie ustawiliśmy na specjalnym stelażu w kaplicy bocznej naszego kościoła oraz podświetliliśmy zniszczony Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Przy tej okazji wymieniliśmy także (we wszystkich kinkietach i żyrandolach) żarówki na ledowe o minimalnym poborze prądu.

- po zakończeniu Nawiedzenia przez Obraz Pani Jasnogórskiej zawiązaliśmy grupę modlitewną, która każdego dnia – przez trwający obecnie Rok Miłosierdzia – modli się KORONKĄ DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO w intencji naszych parafian, którzy od wielu miesięcy lub lat nie korzystali z sakramentu pokuty i pojednania.

- został stworzony - i rozprowadzony przez naszą młodzież z parafialnego centrum ŚDM- specjalny Kalendarz Parafialny na rok 2016. Zawiera on zdjęcia z czasu Peregrynacji i Misji świętych oraz terminarz czekających nas najważniejszych wydarzeń i uroczystości.

- na parafialnej stronie internetowej opublikowaliśmy Regulamin Cmentarza oparty o nowe przepisy prawa państwowego i wytyczne zapisane w uchwałach synodu diecezjalnego. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku!

 

JESTEŚMY WDZIĘCZNI KAŻDEMU, KTO OTWORZYŁ PRZED NAMI DRZWI

I ZECHCIAŁ PRZYJĄĆ nowych KSIĘŻY W SWOIM DOMU!

 

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM PARAFIANOM ZA DOTYCHCZASOWĄ POMOC,

PROSZĄC JEDNOCZEŚNIE O DALSZĄ DOBRĄ WSPÓŁPRACĘ

I ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ NASZEJ WSPÓLNOTY I KOŚCIOŁA!

 

DUSZPASRERZE  PARAFII  W  CIEKSYNIE