W piątek 11 marca 2016r. rozpoczynamy

Rekolekcje Wielkopostne w par. Cieksyn

 

Nabożeństwa rekolekcyjne odbywać się będą w następującym porządku:

* PIĄTEK:

- o godz. 1000 Msza święta z udziałem dzieci i młodzieży

- o godz. 1130 Msza święta z udziałem CHORYCH i starszych

[Po zakończeniu Eucharystii wyjazd duszpasterzy

z posługą sakramentalną do chorych !!!]

* Droga Krzyżowa - przed Mszą świętą - od godz. 15 30

- o godz. 1600 Msza święta z kazaniem ogólnym

- o godz. 1800 Msza święta z kazaniem ogólnym

 

 

* SOBOTA:

- o godz. 1000 Msza święta z udziałem DZIECI

- o godz. 1130 Msza święta z udziałem uczniów GIMNAZJUM i młodzieży

- o godz. 1600 Msza święta z kazaniem ogólnym

- o godz. 1800 Msza święta z kazaniem ogólnym

PRZED NABOŻEŃSTWAMI I PODCZAS ICH TRWANIA W KONFESJONAŁACH BĘDĄ POSŁUGIWAĆ KSIĘŻA SPOWIEDNICY Z DEKANATU NASIELSKIEGO!

 

* NIEDZIELA – zakończenie rekolekcji wielkopostnych

- Msze święte o godz.:  800   1000   1130   1600

 

Rekolekcje poprowadzi Proboszcz budującej się parafii NUNA – ks. mgr Tadeusz Jabłoński