Poniedziałek,  9 grudnia

18:00 + Irenę Kuch

 

Wtorek, 10 grudnia 

18:00

 

Środa, 11 grudnia

17:30 + Zenonę Gerasik (6 r. śm.) zm. z całej rodz. Gerasik i Piotrowskich

18:00 + Mariusza Ciesielskiego

 

Czwartek,  12 grudnia

17:30 + Janusza Mikulskiego

18:00 + Helenę Sawicką

 

Piątek,  13 grudnia  - REKOLEKCJE

10:00 + Apolonię, Feliksa, Stefana Stroińskich, Bogumiła Krawczyka

11:30 + Elżbietę Bisialską

11:30 +Irenę i Józefa Chojnackich

16:00 + Józefa, Urszulę, Ewę Zamęckich

18:00 + Zofię Biedrzycką

18:00 + Salomę Wojeńską                                                                           

Sobota, 14 grudnia   - REKOLEKCJE

10:00 +Beatę Bralską i Halinę Kobuszewską

11:30 + Zdzisława Mrokowskiego, Reginę Stanisława, Mariannę, Czesława Makowskich

11:30 + Beatę Jakubiak

16:00 + Zofię Lipowską  

16:00 + Reginę Pęcak

19:00  + Grzegorza Grzywaczewskiego

19:00 + Helenę i Władysława Holender, dziadków Holendrów i Krawczyków

 

Niedziela, 15 grudnia  - REKOLEKCJE

8:00 +Weronikę i Aleksandra Rogowskich, dziadków Rogowskich i Stroińskich

10:00 + Franciszkę i Władysława Orłowskich, Janinę i Stefana Fabisiewicz oraz Franciszka Orłowskiego

10:00 + Henryka Olszewskiego

11:30 + Genowefę i Mieczysława Łabęda zm. z rodz. Łabędów, Koselów, Tadeusza Myślińskiego, Marianne Afek

11:30 + Leona Cichockiego                                                          

16:00 + Janinę Falacińską, Ewę Ślepowrońską, Piotra Pisarka, Mariannę Kruszewską, dziadków Falacińskich

 

Zachęcamy do pełnego uczestnictwa we Mszy św.

poprzez udział w Sakramencie Pokuty i Komunię Świętą.