INTENCJE MSZALNE 22 – 28 LIPCA 2019

Poniedziałek

 

1730 +  Czesława Podgórnego           

1800  + Zofię Lipowską

Wtorek

 

1630- 1730 Adoracja Najświętszego Sakramentu

1730 + Lidię Zawadzką int ur.

1800 + Franciszka Jaśkiewicza

Środa

 

1730 + o zdrowie i błogosławieństwo dla Anny

1800 + Honoratę Franciszka Mariana

    Marcina Dąbrowskich Wiesława Dąbkowskiego

    Feliksę i Władysława Dąbkowskich  

Czwartek

 

1730 + Annę Fabisiewicz int im i ur.  

1800 + Tadeusza Śmigasiewicza  

Piątek

 

1630- 1730 Adoracja Najświętszego Sakramentu

1730 + Annę Mikulską int im.  

1800 + Annę i Alfreda Tarwackich  

Sobota

1800 + Leonarda Daleckiego w 20 r. ś Mariannę Dalecką

           w 4 r. ś  

1900 + Krystynę i Feliksa Brześkiewicz  

Niedziela

800 + Natalię Luberadzką Jana Halinę Turbacz Bolesława

       i Alfredę Luberadzkich  

1000 + Mariana i Henrykę Sawickich  

1130 + Genowefę Zygmunta Adama Józefa Modlińskich  

1600 + Annę i Wincentego Dąbkowskich dziadków

 Skowrońskich Romana Skowrońskiego