Poniedziałek,  23 września

18:00 + Franciszka Jaśkiewicza

 

Wtorek, 24 września 

17:30 + Tadeusza Śmigasiewicza (1 r. śm.)

18:00 + Zofię Lipowską

 

Środa, 25 września

18:00 + Martę Wójcik (2 r. śm.) i Henryka Wójcika oraz całą rodzinę Wójcików i Łabędów

18:00 + Salomeę Wojeńską

 

Czwartek,  26 września 

18:00 + Helenę Sawicką

 

Piątek,  27 września 

17:30  + Halinę Sawicką

17:30 + Wacława i Janinę Sawickich, Wacławę i Władysława Sterników

18:00 + Teresę i Stanisława Kutnowskich 13/21

18:00 + Wacława Ostrowskiego int. im.

 

Sobota, 28 września 

18:00 + Helenę, Longina, Wacława Tadeusza Zwierzyńskich, dziadków Zwierzyńskich   i Brzezińskich

18:00 za Parafian

19:00  + Janinę (4 r. śm.) Zygmunta (15 r. śm.) Stanisława  (18 r. śm.) Bochenek

19:00 + Sławomira Ślubowskiego (20 r. śm.)

 

Niedziela, 29 września

8:00 + Mariana Łęgowskiego

10:00 + Wojciecha Strzelczaka

11:30 + Władysława i Helenę Holender, Włodzimierza Kurpiewskiego

16:00 + Janinę, Kazimierza, Stanisława Jadczak, Mieczysława Tarwackiego

 

Zachęcamy do pełnego uczestnictwa we Mszy św.

poprzez udział w Sakramencie Pokuty i Komunię Świętą.