Poniedziałek, 24 lutego

17:30 + Henrykę Kurpiewską (14 r. śm.)

18:00 + Franciszka Dąbrowskiego (10 r. śm.) Wandę Dąbrowską (7 r. śm.) Jana Kasiaka (3 r. śm.)

Wtorek, 25 lutego

17:30 + Czesławę Śliwińską (11 r. śm.)

18:00 + Wiktorię Strzelczak (1 r. śm.)

 

Środa, 26 lutego  POPIELEC

10:00 + Barbarę Tarczyńską (3 r. śm.)

17:00 + Bernarda Kurpiewskiego, Tadeusza Kurpiewskiego, Mariannę, Franciszka, Jana, Ludwika, Krzysztofa, Zenona Kurpiewskich zm. z rodz. Tybuchowskich, Feliksa, Jana, Jadwigę, Genowefę, Czesława, Stanisława bratanków Tybuchowskich

18:00 + Weronikę Witkowską, Stanisława i Tadeusza Witkowskich

18:00 + Janusza Kosewskiego

 

Czwartek, 27 lutego

17:30 + Halinę Sawicką (1 r. śm.)

18:00 +

Piątek, 28 lutego

 17:30 + Stanisława Ostrowskiego (5 r. śm.) Leokadię i Władysława Daleckich

18:00 + Krzysztofa Grabowskiego

Sobota, 29 lutego

18:00 + Genowefę Wójcik

18:00 + Karola Woźniaka

19:00 za Parafian

19:00 + Grzegorza Marszałka, Lidię (11 r. śm.) Krzysztofa Marszałka (3 r. śm.)

Niedziela, 1 marca

8:00 + Kazimierza Śliwińskiego int. im.

10:00 + Tadeusza Macińskiego

11:30 + Helenę i Tadeusza Śmigasiewicz int. im.

16:00 + Edmunda Ślesickiego i zm. z rodz. Ślesickich


 

Zachęcamy do pełnego uczestnictwa
we Mszy św. poprzez udział w Sakramencie Pokuty i Komunię Świętą