Poniedziałek,  18 listopada

13:00 + Stanisławę i Jana Teresę Ślubowskich

17:30 o zdrowie dla Wiesławy Daleckiej

18:00 + Elżbietę Bisialską

 

Wtorek, 19 listopada 

17:30

18:00 +Salomeę Wojeńską int. imieninowa

 

Środa, 20 listopada

17:30

18:00 +  Karola Woźniaka

 

Czwartek,  21 listopada

17:30 + Janusza Mikulskiego int. imieninowa

18:00 + Zenona Sitkiewicza

 

Piątek,  22 listopada

17:30 + Jana Helenę Krawczykowskich

18:00 + Annę, Zygmunta, Zenona Bocian, Halinę i Franciszka Brzezińskich, Krystynę Kiewicz i Mariana Witulskiego

 

Sobota, 23  listopada 

14:00 Msza dziękczynna z okazji 60 rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa Barbary i Henryka Brzezińskich z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Boożej dla jubilatów i ich rodzin 

18:00 + Beatę Jakubiak

18:00 + Dominika Szyjkę

19:00  + Józefa  Zdzisława Orłowskiego (6 rocz. śm.)

19:00 + rodziców Jadwigę i Włodzimierza Doroszów

 

Niedziela, 24 listopada

8:00 +Wiktorię Sawicką (10 r. śm.)

10:00 + Andrzeja Jezierskiego (int. im.)

11:30 Stanisława Sawickiego (11 r. śm.) Aleksandrę i Józefa Sawickich

11:30 za Parafian (chrzty)

16:00 + Mariana, Romualda Winniak, Aleksandra i Mariannę Klepczyńskich; Andrzejka Winniaka, Józefa i Józefinę Winniak

 

Zachęcamy do pełnego uczestnictwa we Mszy św.

poprzez udział w Sakramencie Pokuty i Komunię Świętą.