OGŁOSZENIA PARAFIALNE 5 kwietnia 2020

1. Przeżywamy dziś Niedzielę Palmową, która rozpoczyna obchód Wielkiego Tygodnia. Ewangelia przypomina nam uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Dziś także czytamy Mękę Pana Jezusa według św. Mateusza. Znajdźmy czas, aby jeszcze raz indywidualnie przeczytać opis Męki Jezusa i głęboko rozważać treści tam zapisane.

2. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek od godziny 16:30-17:30.

3. Porządek nabożeństw Wielkiego Tygodnia:
W czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o godzinie 1800 będzie transmitowana na naszym facebooku parafialnym. Będziemy mogli duchowo łączyć się wspominając ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa
W piątek o godzinie 1500 Nabożeństwo Męki Pańskiej. Podobnie jak w Wielki Czwartek będzie transmitowane. Po nabożeństwie będzie możliwa Adoracja krzyża do godziny 2100. W kruchcie kościoła będzie wyłożona lista dla chętnych na udział w Adoracji. Proszę zapisywać się na konkretne godziny tak, aby w kościele było tylko tyle osób ile na to pozwalają przepisy wydane przez władze państwowe
W sobotę od rana będzie trwała Adoracja przy grobie Pana Jezusa, zapraszamy chętnych do odwiedzania kościoła i modlitwy
Ze względu na zakaz zgromadzeń w czasie pandemii Konferencja Episkopatu Polski zmieniła formułę błogosławieństwa pokarmów. Na stronie internetowej parafii i facebooku będzie zamieszczona specjalna modlitwa jaką podczas niedzielnego śniadania może odmówić najstarszy członek rodziny
Postanowiliśmy także wprowadzić drugą formę używając do tego naszego facebooka parafialnego. Rodziny przygotują święconki w domu. My o godzinie 10:00 11:00 15:00 odmówimy w kościele formułę błogosławieństwa a ktoś z domowników używając kropidła i wody święconej dokona jedynie gestu poświęcenia.
Nabożeństwo Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godzinie 22:00 podobnie jak poprzednie nabożeństwa będzie transmitowane.

4. Porządek nabożeństw w Niedzielę wielkanocną i Poniedziałek wielkanocny jak w każdą niedzielę o godzinie 8:00 10:00 11:30 16:00

5. Gdyby zaszły jakiekolwiek zmiany co do liczby wiernych mogących uczestniczyć w nabożeństwach lub inne dotyczące liturgii Wielkiego tygodnia czy to ze strony rządowej czy kościelnej postaramy się o tym jak najszybciej poinformować.