Pierwsza Komunia Święta odbędzie się 28 Maja 2017 r.

  

Informacje o spotkaniach dla rodziców uczniów z klas III

będą ogłaszane sukcesywnie w kościele i na stronie parafialnej!

 

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej obejmuje:

- katechizację

- udział w niedzielnej Mszy świętej oraz w święta i uroczystości kościelne

- nabożeństwa: różańcowe, roraty adwentowe i drogę krzyżową

 

Na zakończenie formacji odbędzie się egzamin przed Komunią Świętą prowadzony przez jednego z rodziców w obecności księży.

 


 

 

 

W związku z reformą oświaty i decyzją Władz Kościelnych Diecezji Płockiej

 

- uroczystość  Odnowienia  Przyrzeczeń  Chrzcielnych

została  przesunięta  z  klasy  IV  na  VI.

 


 

Na rozpoczęcie Triduum ku czci św. Stanisława Kostki uczniowie gimnazjum otrzymali od duszpasterzy:

Klasy II - karty uczestnictwa w comiesięcznej spowiedzi I-piątkowej;

Klasy III - indeksy praktyk, koniecznych do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

W święto Stasia Kostki z Rostkowa, Patrona młodzieży – przed Jego obrazem - kandydaci złożyli specjalne deklaracje (podpisane wcześniej przez rodziców), w których zobowiązali się do systematycznej formacji przygotowującej ich do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

 

Warunki dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania:

- udział w niedzielnych Mszach świętych oraz w święta i uroczystości kościelne

- systematyczna i dobrze przygotowana comiesięczna spowiedź (np. w pierwsze piątki miesiąca)         

- nienaganne zachowanie w świątyni i poza nią

- udział w okresowych nabożeństwach (różaniec, roraty, rekolekcje, droga krzyżowa)

- staranne prowadzenie zeszytu oraz zaliczenie pytań i materiału (przed Egzaminem) u swojego katechety

- udział w comiesięcznych spotkaniach w specjalnych grupkach formacyjnych        

- przynajmniej ocena dostateczna z religii

- pozytywna opinia i ocena katechety

- zaangażowanie w życie duszpasterskie parafii i przygotowania do ”ŚDM 2016 w Krakowie”

             

Jeżeli kandydat nie spełni w/w warunków

nie zostanie dopuszczony do przyjęcia sakramentu bierzmowania !

 

 

Termin uroczystości Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii

będzie podany do wiadomości zainteresowanym

dopiero po uzgodnieniu z Księdzem Biskupem.