Ze względu na zbliżające się Światowe Dni Młodzieży 2016 - diecezjalne duszpasterstwo młodych przygotowuje szereg akcji mających na celu zaangażowanie młodzieży do aktywnego udziału w przygotowaniach i samego uczestnictwa w ŚDM w Krakowie w 2016 roku.

Najbliższą ogólno diecezjalną akcją będzie promocja ŚDM i kwesta na „Bilet dla Brata” nazwana: Napełnij Dzban.

Zostanie przeprowadzona 25 października br. we wszystkich parafiach naszej diecezji, w niedzielę na każdej Mszy świętej. Pieniądze zebrane do puszek (dzbanów), zostaną przeznaczone na organizację przyjazdu młodzieży z Armenii i Gruzji do Płocka na Dni w diecezji podczas ŚDM.

Poszukuję więc osób chętnych, które w tym właśnie dniu odczytają: liturgię  słowa, modlitwę wiernych i komentarz oraz prezentację ŚDM. Potrzebne są także osoby, które po Mszach świętych będą kwestowały przed kościołem.

 Dla chętnych, którzy się zgłoszą w sobotę 17 października w parafii św. Wojciecha w Nasielsku odbędzie się spotkanie organizacyjne, które poprowadzi dla nas Dekanalny Duszpasterz Młodzieży ks. Grzegorz „Walec” Walczak.

Zachęcam wszystkich, którzy właśnie teraz chcą włączyć się w przygotowania ŚDM - do zgłaszania się i aktywnego udziału w zbliżającej się akcji.

K. T.