29 czerwca - 5 lipca 2020 r.

Poniedziałek, 29 czerwca
17:30 + Piotra Łabędę
18:00 + Piotra Zwierowicza (imieninowa)

Wtorek, 30 czerwca
17:30 + Zenona Sitkiewicza
18:00 + Marka Kryśkiewicza

Środa, 1 lipca
18:00 + Halinę Strzeszewską
18:30 + Kazimierza Kornatowskiego, Janinę i Józefa Krawczyk, Stefanię i Jozefa Fabisiak

Czwartek, 2 lipca
17:30 +Halinę i Mariana Kosewskich, dziadków Kosewskich
18:00 + Henryka i Martę Wujcik, z m. z rodz. Wujcików i Łabędów

Piątek, 3 lipca
16:00 w int. KŻR
17:30 + Zofię Biedrzycką
18:00 + Romualdę i Mariana Winniak, Aleksandra iMariannę Klepczyńskich, Józefa i Józefinę Winniak, Mariannę i Andrzeja Winniak

Sobota, 4 lipca
17:00 + r-ców Czesławę i Ryszarda Kwiatkowskich, brata Kazimierza Kwiatkowskiego i dziadków Kwiatkowskich
18:00 + Teresę i Stanisława Kutrowskich
19:00 + Wandę i Józefa Dąbrowskich, dziadków Dąbrowskich i Sot

Niedziela, 5 lipca
8:00 + Stefana i Anielę Pawelskich
10:00 + Helenę, Longina, Wacława, Tadeusza Zwierzyńskich
11:30 + Zbigniewa Papierskiego zm. z rodz. Papierskich
16:00 + Jana Chrzanowskiego, zm. z rodz. Chrzanowskich, Ryszarda Bilińskiego (7 r. śm.)