Uroczystość sakramentu bierzmowania

W sobotę, 26 września 2020 r. młodzież z naszej parafii przyjęła sakrament bierzmowania z rąk Księdza Infułata prof. dra hab. Wojciecha Góralskiego.

Dziękujemy Duszpasterzom, Rodzicom, Świadkom i Młodzieży za przygotowanie pięknej uroczytości.

Życzymy by ten sakrament umocnił naszą młodzież do mężnego wyznawania wiary i zaangażowania się w życie naszej wspólnoty parafialnej. 

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie
i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył
Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.
Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego, którą codziennie odmawiał św. Jan Paweł II.