Pożegnanie ks. Łukasza

W poniedziałek 23.08.2021 o godzinie 18.00 odbyła się Msza Święta, podczas której modliliśmy się w intencji opuszczającego naszą parafię Księdza Łukasza Chruściela. Słowa podziękowania za dwuletnią posługę duszpasterską oraz życzenia Bożego Błogosławieństwa, opieki Maryi i bogactwa Darów Ducha Świętego na dalszą drogę kapłańską skierowali wdzięczni Parafianie, ministranci, przedstawiciele asysty procesyjnej oraz członkowie Koła Gospodyń Wiejskich "Optymiści z klasą" w Ruszkowie. 

Dziękujemy Księdzu Łukaszowi za liczne inicjatywy duszpasterskie i modlitewne,
za wprowadzenie figury Świętej Rodziny do naszego kościoła poprzedzone nowenną do świętego Józefa, propagowanie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, przepiękne dekoracje świątyni tworzące nastrój podniosłości i skłaniające do refleksji, założenie i prowadzenie strony internetowej oraz redagowanie gazetki parafialnej.

Dzięki Księdza zapałowi i chęci współpracy udało się zorganizować bal karnawałowy, Orszak Trzech Króli, a także wygrać śpiewniki z pieśniami religijnymi.

Jesteśmy wdzięczni za codzienne transmisje Eucharystii i nabożeństw z naszego kościoła w czasie pandemii, przemyślane, mądre i rzeczowe kazania oraz troskę o piękną celebrację Mszy Świętych. Dziękujemy Księdzu za świadectwo żywej wiary, uśmiech, wyczucie estetyczne, ciepło i empatię dla każdego człowieka.

Otoczmy modlitwą Księdza Łukasza. Prośmy Pana Boga o potrzebne łaski dla Niego. Niech przyjęta Komunia Święta w Jego intencji będzie naszym wyrazem wdzięczności za posługę w naszej parafii. 

 

Boże, Stwórco rodzaju ludzkiego, który wybrałeś sobie spośród ludzi kapłanów, naczynia Twojego nieprzebranego miłosierdzia i pośredników Twojej zbawczej łaski, prosimy Cię dzisiaj w imieniu całego Ludu Bożego o świętość i wytrwałość w powołaniu dla ks. Łukasza.
Przez Ofiarę Twojego Jednorodzonego Syna, która spełnia się na każdym ołtarzu, pomnażaj w nim apostolską wiarę, wzbudzaj niezachwianą ufność i zapalaj zwycięską miłością, aby Ciebie nade wszystko i ponad wszystkich kochał i spalał się ofiarnie w służbie dusz.
Chroń go przed pokusami ciała i świata, strzeż przed pokusami wroga dusz, podtrzymaj go w chwilach przepracowania, walk, pocieszaj w smutkach i krzyżach, nieodłącznych od misji zbawiania dusz.
Przyjmij naszą modlitwę i ofiarę w jego intencji i złącz je z Ofiarą Twego umiłowanego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

Poniżej krótka fotorelacja