Powitanie nowego wikariusza

Decyzją księdza Biskupa nowym duszpasterzem w naszej parafii został mianowany ksiądz Paweł Solecki. Ksiądz Paweł pochodzi z parafii pw. św. Urbana w Baboszewie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2013 roku. Do tej pory pracował w parafiach w Dobrzyniu nad Drwęcą, Ciechanowie i Rypinie. 

Serdecznie witamy księdza Pawła w naszej wspólnocie parafialnej. Życzymy Księdzu obfitych łask Bożych, opieki Matki Bożej oraz światła Ducha Świętego na każdy dzień posługi w naszym Kościele. Zapewniamy o modlitwie oraz wsparciu w działaniach dla dobra naszej parafii.