Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

 

 

Rozpoczął się miesiąc październik - czas ten w szczególny sposób poświęcony jest Matce Boskiej Różańcowej.
Dlatego też organizujemy konkurs plastyczny "Najpiekniejszy kwiat dla Maryi". Zapraszamy do udziału ☺

Regulamin konkursu plastycznego „Najpiękniejszy kwiat dla Maryi”
1. Organizatorzy: Parafia św. Rocha w Cieksynie
2. Adresaci: Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat
3. Cele:
- Pogłębianie wiary.
- Rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej.
- Integracja dzieci i młodzieży.
- Rozwój talentów u dzieci i mlodzieży.
- Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni i pomysłowości plastycznej, wykorzystywanie zdobytych wiadomości i umiejętności artystycznych, dzielenie się nimi z innymi.
4. Zasady:
Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnych technikach plastycznych, z wykorzystaniem różnych metod i materiałów. Format pracy dowolny, dozwolone są formy przestrzenne.
5. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę. Niedozwolone są prace grupowe.
6. Prace należy dostarczyć do kościoła i pozostawić przy obrazie Maryi od 03.10.2021 do 17.10.2021 roku.
Na każdej pracy musi znajdować się imię, nazwisko, wiek dziecka oraz numer telefonu do rodzica lub opiekuna.
7. O wyłonieniu laureatów Konkursu zdecyduje powołana przez Organizatora Komisja. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Komisja oceniać będzie:
- Pomysłowość wykonania
- Samodzielność pracy.
- Zastosowanie jak najmniej gotowych (kupionych) elementów
- Estetykę wykonania pracy.
8. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich oraz zgodą na publikację zdjęć na portalu społecznościowym FB. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
9. Organizator przyzna 3 nagrody.
10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 29.10.2021 roku na funpage Organizatora.
11. Wręczenie nagród odbędzie się 31.10.2021 roku w kościele św. Rocha w Cieksynie po Mszy Św. o godz. 10.00
12. Organizator nie zwraca autorom prac konkursowych.
13. Organizator dopuszcza możliwość przygotowania wystawy z prac konkursowych, która odbędzie się w kościele w Cieksynie.