15-21 listopada 2021 r.

 INTENCJE MSZALNE 15- 21 listopada  2021 ROKU

                                     Poniedziałek 15 listopada 

1730+ Jagodę Wiśniewską 

1800 + Albina Płomińskiego

1830 + Longina Ziemińskiego w 1 r. ś     

Wtorek 16 listopada   

1730 + Barbarę i Adama Klepczyńskich w r.ś dziadków Borkowskich i Klepczyńskich      Henryka Chmurskiego 

1800 + Eugeniusza Bonder Zofię Milczarkowską    

Środa 17 listopada   

1730 + Zdzisławę Gajda    

1800  + Jerzego Fabisiewicza w 9 r. ś    

Czwartek 18 listopada 

                

1730+  Edwarda Bralskiego Janusza Martę i Michała Bralskich  

Piątek 19 listopada

 

1730 + Janusza Koźniewskiego int im. cr Koźniewskich      

1800 + Romana Kraśniewicza      

1830  + Andrzeja Mrozka   

Sobota 20 listopada   

1400 + Stanisława Majchrzaka  

1600 + Janinę Bieżuńską    

1700 + Kazimierę Stanisława Adama Antoniego Wysockich        

1800 + Wiesława i Jadwigę Suwińskich     

1830 + Grzegorza Marszałek int im         

1900 + Halinę Adamczyk za dusze w czyśćcu cierpiące    

1900 + Felicję Kucharską         

Niedziela 21 listopada  

800 + Jerzego Holender  w 10 r. ś Stefana i Halinę Holender Genowefę i Tadeusza Ciosek Ewę Puchała               

1000 + Wiktorię Sawicką w 12 r. ś Wawrzyńca Sawickiego              

1130  + Zbigniewa Dąbkowskiego

1130 + Ireneusza Latkowskiego        

1600 + Edmunda i Jana Wróblewskich