13-19 grudnia 2021 r.

 INTENCJE MSZALNE 13 -19 grudnia  2021 ROKU

                                     Poniedziałek 13 grudnia 

1730 +   Romana Kobylińskiego

Wtorek  14 grudnia  

1730 +   Janusza Kosewskiego    

Środa 15 grudnia     

1800 + Urszulę Kucińską

Czwartek 16 grudnia

1800 + Romana Kraśniewicza     

Piątek 17 grudnia 

1730+ Bartusia Stelmacha w 7 r.ś Stanisława Żurkowskiego w 38 r. ś 

1800 + Stanisława Skrockiego      

Sobota 18 grudnia    

1400 + Stanisława Majchrzaka

1700 + Stefana Borkowskiego w 10 r. ś Michalinę Tadeusza Albina Adama Kątnych rc Borkowskich           

1730 + Marka Jazłowieckiego

1800 + Włodzimierza Minicha  

1830 + Danutę Bodalską      

1900 + Barbarę Dobrowolską            

Niedziela 19 grudnia   

800 + Janinę Latkowską Elżbietę Antoniewską Czesławę i Józefa Stachowicz Henrykę Stanisława Grzybowskich                  

1000 + Sylwestra Ziółkowskiego                 

1130  + Wacława i Janinę Sawickich Wiktorię Sawicką Wawrzyńca Sawickiego   

1130 +  Jerzego i Józefę Gruda    

1600 + Marię Ziemińską i Władysława Krawczyka