3-9 stycznia 2022 r.

 INTENCJE MSZALNE 3-9 stycznia

              Poniedziałek 3 stycznia   

800 +   

Wtorek  4 stycznia    

800 +     

Środa 5 stycznia       


1900 + Leszka Łuszczewskiego

1900 + Wacławę i Andrzeja Witkowskich

Czwartek 6 stycznia  

800 +  Wandę Ślubowską

10 + Tadeusza i Bernarda Kurpiewskich Szczepana Kęcińskiego

1130 Alfreda Sobczyńskiego Helenę i Stanisława Sobczyńskich Elżbietę Groszkowską w 1 r. ś

1600 + Stanisławę i Wacława Piotrowskich Kazimierza Piotrowskiego Annę i Alfreda Tarwackich       

Piątek 7 stycznia  

1600+ Msza w intencji Kółek Różańcowych

1730 + Janinę Brzezińską

1800 + Zenona Kurpieskiego Ludwika i Krzysztofa Kurpieskiech Stanisława Kosela     

Sobota 8 stycznia    

1600 Msza święta kolędowa dla mieszkańców Czajk             

1900 + Romana Kraśniewicza

1900 + Halinę i Ryszarda Kobuszewskich  

Niedziela 9 stycznia    

800 + Grzegorza Marszałek w 13 r. ś                     

1000 + Andrzeja Jezierskiego w 5 r. ś                 

1130  + Mieczysława Rymer      

1600 + Grażynę Cegłowską w 1 r. ś