10-16 stycznia 2022 r.

 INTENCJE MSZALNE 10- 16 stycznia 2022

                                     Poniedziałek 10 stycznia  

1900 + Tadeusza Maja    

Wtorek  11 stycznia   

800 +   Honoratę Salwowską    

Środa 12 stycznia      

800 +  

Czwartek 13 stycznia  

800

     

Piątek 14 stycznia 

800

 

Sobota 15 stycznia    

1600 Msza święta kolędowa dla mieszkańców Pomocni

1700 Msza święta kolędowa dla mieszkańców Lelewa             

1900 + Annę Bocian Zygmunta i Zenona Bocian Halinę Franciszka Kazimierza Brzezińskich Krystynę Kiewicz Jadwigę Wodzyńską Marcina Witulskiego  

1900 + Jakuba Suskiego w 55 r.ś cr. Suskich   

Niedziela 16 stycznia    

800 + Grzegorza Podgórnego                     

1000 + Franciszka i Teresę Jaśkiewicz                 

1130  + Stanisława Wóltańskiego w 1 r.ś       

1600 + Stanisława Majchrzaka