4-10 kwietnia 2022 r.

                                                    INTENCJE MSZALNE 4-10 kwietnia 2022

                                     Poniedziałek 4 kwietnia   

1730 + Zuzannę i Czesława Kosewskich

1800 + Piotra Zwierowicza   

Wtorek 5 kwietnia       

1730 + Józefa Wójcika Krystynę Osińską

Środa 6 kwietnia   

1730 + Danielę Przybylską   

1800 + Stanisława Skrockiego     

Czwartek 7 kwietnia

 1730  + Andrzeja Przygódzkiego    

              1800 +  Annę Łuszczewską  

              1830 + Krzysztofa w 14 r. ś Zenona Ludwika Kurpiewskich          

Piątek 8 kwietnia

1730 + Zofię Edwarda Sobczyńskich Henrykę i Karola Murawskich dziadków Murawskich  

1800 + Bronisławę Wóltańską   

Sobota 9 kwietnia   

1700  + Marzenę Jaśkiewicz  

1800 + Łukasza Łaszcza   

1800 + Mariannę Makowską w 11 r. ś    

1900 + Barbarę Werczyńską w 1 r. ś   

1900 + Felicję Kucharską w 1 r. ś Stanisława Kucharskiego zmarłych z całej rodziny    

 

Niedziela 10 kwietnia       

800 + dziadków Dąbkowskich Zbigniewa Dąbkowskiego dziadków Skowrońskich Romana Skowrońskiego

             1000 + Annę i Alojzego Czerwińskich         

1130 + Alberta Ciesielskiego w 36 r. ś    

1600 + Hannę i Stanisława Kapczyńskich