23-29 maja 2022 r.

 INTENCJE MSZALNE 23-29 MAJA                          

Poniedziałek 23 maja

               1730 o łaskę zdrowia dla Andrzeja Paszewicza

1730 + Reginę Kosela        

1800 + Wiesława Łuszczewskiego

1800 + Barbarę i Adama Klepczyńskich dziadków Borkowskich i Klepczyńskich Henryka Chmurskiego 

1900 Święcenie pól Andzin   

Wtorek 24 maja    

                 1730 + Bronisławę Wóltańską    

                 1800 + Józefa Ziemnieckiego

                 1830 + Katarzynę Hegemajer  

Środa 25 maja  

1730 + Lucynę Sokolnicką 

1800 + Janinę Latkowską Elżbietę Antoniewską

1830 + Reginę Kosela 

Czwartek 26 maja

1730 + Janinę Stefana Annę Fabisiewicz

1730 + Zdzisławę Gajda     

1800 +  Grażynę Cegłowską

1830 + Barbarę Werczyńską 

1900 + Annę Dąbkowską

1900  Święceni pól Gawłówek

Piątek 27 maja 

1730 + Halinę Milewską       

1800 + Halinę Adamczyk i Wiesławę Podgórną

1800 + Urszulę i Wacława Ostrowskich  

1830 + Annę Łaszcz Krystynę Jaskółowską

1900 Święcenie pól Zakobiel  

Sobota 28 maja

1700 + Tadeusza Myślińskiego

1700 + Janinę Białorudzką     

1800 + Michała Piwowarskiego     

1800 + Lucynę Bielecką      

1900 + Wiktorię Strzelczak    

1900 + Adelę Sobiech          

Niedziela 29 maja        

              800 + Annę Biernacką rc Biernackich Suskich Mariannę Olbryś   

              1000 + Pierwsza Komunia Święta     

              1200 + Pierwsza Komunia Święta 

              1600 + Annę Tarwacką