27 czerwca - 3 lipca 2022 r.

 INTENCJE MSZALNE 27 CZERWCA – 3 LIPCA 

 

Poniedziałek 27 czerwca

1730 + Kazimierza Kornatowskiego Janinę i Józefa Krawczyk Stefanię i

           Józefa Fabisiak    

1800  +  Genowefę i Jana Łuszczewskich Krystynę Łabęda                        

            Wiesława Łuszczewskiego

 

Wtorek 28 czerwca    

               1730 + Szczepana Olbratowskiego     

               1800 + Annę Łuszczewską

Środa 29 czerwca   

 

1730 + Piotra Zwierowicza int im    

1800 + Piotr Łabęda     

Czwartek 30 czerwca 

1800 + Lucynę Bielecką   

1830 + Halinę Mariana Antoninę i Stanisława Kosewskich

Piątek 1 lipca

1600 Msza święta w intencji Kół różańcowych      

1730 + Halinę Milewską    

1800 + Halinę i Czesławę Afek

Sobota 2 lipca 

1000 Chrzest        

1730  + Jerzego Skoczylasa w 1 r. ś          

1800 + Władysława Kraśniewicza int im         

1900 + Romualda i Mariannę Winniak Mariannę i Aleksandra Klepczyńskich Feliksa i Feliksę Winniak Halinę i Jana Dawidczyk

 

Niedziela 3 lipca          

               800 + Julią i Aleksandra Podgórnych Jana Zygmunta Sylwestra Podgórnych

                       Mariannę Brzezińską    

              1000 +  Jana Kęsickiego Marka Kęsickiego   

              1130 + Władysława i Władysławę Malon

              1600 + Eugenię Jochman w 14 r. ś Józefa Jochmana w 9 r. ś

                       Janusza i Leokadię Jochman