25-31 lipca 2022 r.

                                                    INTENCJE MSZALNE 25- 31 LIPCA 

 

Poniedziałek 25 lipca

              1730 + Krzysztofa Drzazgowskiego int im   

1800 +  Katarzynę Hegemajer   

1830 + Annę Łaszcz int im                         

Wtorek 26 lipca     

               1730 + Annę Tarwacką       

               1800 + Annę Łuszczewską

               1830  + Annę Dąbkowską   

Środa 27 lipca    

 

1800 +  Arkadiusza w 12 r.ś Czesławę i Stefana Dąbrowskich Annę Stanisława Józefa Zdzisława Teresę Stefańskich Karolinę i Jana Głuchowskich

1830 + Halinę w 30 r. ś Władysława i Jerzego Oraczewskich

1900 + Hannę Kostro Grzegorza Grażynę Marka Wacławę Włodarczyków         

Czwartek 28 lipca  

1730 + Szczepana Olbratowskiego      

1800 + Andrzeja Przygódzkiego  

1830 + Danielę Jaśkiewicz    

Piątek 29 lipca

1730 + Martę i Henryka Wujcik cr Wujcików Łabędów i Duczmanów      

1800 + Kazimierza Piotrowskiego  

1830 + Józefa Sitkiewicza     

Sobota 30 lipca

1200 chrzest 

1300 chrzest

1800 + Lucynę Sokolnicką           

1900 + Zofię Witkowską  

Niedziela 31 lipca          

               800 + Natalię Luberadzką Halinę i Jana Turbacz Alfredę i

                        Bolesława Luberadzkich       

              1000 +  Witolda Bilińskiego w 21 r. ś Halinę Bilińską cr Bilińskich i Dereckich       

              1130 + Czesławę i Stanisława Dąbkowskich Karolinę i Jana Głuchowskich

                         Mirosławę i Artura Sikora  

              1600 + Paulinę Marszałek int ur.