1-7 sierpnia 2022 r.

                                                            INTENCJE MSZALNE 1- 7 sierpnia 

 

Poniedziałek 1 sierpnia 

              1730 + Mariannę Borkowską Stefana i Jana Borkowskich Michalinę

                   Tadeusza Albina Adama Kątnych    

1800 +  Zofię Kazimierza cr. Kucińskich i Falacińskich Małgorzatę Krzeszewską    

Wtorek 2 sierpnia      

               1730 + Bogusławę Czesława Janusza Szopa Piotra Tomczyka cr Tomczyków

                       i  Szopów        

               1800 + Jadwigę Wiśniewską

              

Środa 3 sierpnia       

1730 +  Mariannę i Kazimierza Banach

1830 + Stanisławę Witkowską  

Czwartek 4 sierpnia   

1730 + Dominikę Fabisiewicz Kazimierza Fabisiewicz Henryka Stanisława Aleksandra Fabisiewicz       

1800 + Danielę Przybylską   

Piątek 5 sierpnia 

1600 Msza w intencji Kółek Różańcowych    

1730 + Marię Łabęda int im 

1800 + rc. Jana i Teresę Kutrowskich braci Stanisława Józefa Jerzego Wincentego Kutrowskich      

Sobota 6 sierpnia 

1100 chrzest 

1700 ślub  

1800 O błogosławieństwo Boże dla  Eweliny i Grzegorza Czerwińskich w 10 rocznicę ślubu             

1900 + Mieczysława Rymer w 1. r.ś   

Niedziela 7 sierpnia           

               800 + Marka Jazłowieckiego        

              1000 +  Ryszarda Dąbrowskiego Mariannę Adama Dąbrowskich Stanisławę i

                     Franciszka Brzeszkiewicz        

              1130 + Tomasza Kopczyńskiego 1. r.ś   

              1600 + Jerzego Piecyk w 19 r. ś Kazimierę Piecyk