22-28 sierpnia 2022 r.

                                                       INTENCJE MSZALNE 22- 28 sierpnia 

Poniedziałek 22 sierpnia

              1730 + Natalię Sekudewicz    

              1800 + Antoniego Makowskiego w 10 r. ś 

Wtorek 23 sierpnia      

               1730 + Andrzeja Paszewicza          

               1800 + Aleksandra Łęgowskiego

               1830 + Wiesława Bogdana Żbikowskiego                 

Środa 24 sierpnia       

1800 + Ewę Suwińską

1830 + Katarzynę Hegemajer     

 

Czwartek 25 sierpnia   

1800 + rc Reginę i Aleksandra Krakowskich brata Waldemara         

1830 + Edwarda Ziółkowskiego Martę i Ludwika Ziółkowskich      

Piątek 26 sierpnia 

   

1730 + Józefa Annę Longina Zakrzewskich

1800 + Annę Łuszczewską

1830  + Józefa Sitkiewicza   

  

Sobota 27 sierpnia 

1000  Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych     

1130 Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych

1300 ślub

1500 chrzest     

1700 ślub               

1900 + Grzegorza Podgórnego

1900 + Annę Biernacką rc Biernackich Suskich Mariannę Olbryś    

 

Niedziela 28 sierpnia           

               800 + Janinę i Jozefa Korytkowskich            

              1000 + Leona Brzezińskiego Janinę Brzezińską           

              1130 + Longinę i Stefana Brzeszkiewicz

              1130 + Rajmunda Mroziewicz cr Mroziewiczów i Siwków Mirosława

                        Hummel    

              1600 + Zygmunta i Romanę Kowalskich Jana i Józefę Lisickich