24- 30 lipca 2023 r.

 INTENCJE MSZALNE 24 -30 lipca 2023 roku 

 

Poniedziałek 24 lipca

       1730 + Ewę Brych w 12 r. ś rc Wultańskich     

       1800  + Kingę Tomczak int. im

       1830 + Annę Łoskot int. im    

Wtorek 25 lipca

       1730 + Krzysztofa Jaśkiewicza int im. Annę Jaśkiewicz         

       1800 + Tadeusza Kapczyńskiego   

Środa 26 lipca

       1730  + Annę Tarwacką Alfreda Tarwackiego       

       1800 + Annę i Wiesława Dąbkowskich Honoratę Franciszka Mariana i

                 Marcina Dąbrowskich    

Czwartek 27 lipca 

       1730 + Jacka Brzezińskiego   

       1800 + Annę Łuszczewską   

Piątek 28 lipca 

       1700 + Annę i Jana Chojnackich Annę i Janusza Szturemskich     

       1800 ślub

       1900 + Józefa i Danutę Góreckich Hannę Stankiewicz dziadków

               Góreckich i Nowickich          

Sobota 29 lipca

       1700 + rc Leonarda i Mariannę Daleckich  

       1800 + Krzysztofa Rosińskiego dziadków Rosińskich i Rogulskich         

       1900 + Annę Biernacką     

              

Niedziela 30 lipca 

       800 + Zofię Witkowską     

      1000 +  Witolda Bilińskiego w 22 r. ś Halinę Bilińską cr. Bilińskich i

               Dereckich                           

      1130 + Natalię Luberadzką Halinę i Jana Turbacz Alfredę i Bolesława

               Luberadzkich         

      1600 + Genowefę Zygmunta Adama i Józefa Modlińskich