4-10 września 2023 r.

 INTENCJE MSZALNE 4- 10 września 2023 roku

Poniedziałek 4 września

       1730 + Krzysztofa Jaśkiewicza i Annę Jaśkiewicz   

       1800  + Janinę Fabisiewicz gr. 4

       1800 + Annę Łuszczewską   

       1830  + Jacka Brzezińskiego w 1 r. ś      

Wtorek 5 września

       1730 + Janinę Fabisiewicz gr. 5            

       1800 + Kazimierza Malinowskiego        

Środa 6 września

       1730  + Jana Borkowskiego w 1. r.ś        

       1800 + Marka Syskiego

       1830  + Janinę Woźniak

       1900 + Janinę Fabisiewicz gr. 6

Czwartek 7 września

       1730 + Reginę i Stanisława Kosela       

       1800 + Annę i Wiesława Dąbkowskich

       1800 + Janinę Fabisiewicz gr. 7      

Piątek 8 września

       1730 + Mariannę i Antoniego Makowskich Bronisławę Makowską

       1730 + Janinę Fabisiewicz gr. 8    

       1800 + Karolinę Głuchowską w 26 r. ś  

       1830 + Genowefę i Mieczysława Łabęda Halinę i Jana Miętek Tadeusza

             Myślińskiego        

Sobota 9 września

       1100 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Bożeny i Zdzisława w 50 ślubu

       1600 ślub

       1700 + Irenę Sot

       1700+ Janinę Fabisiewicz gr. 9

       1800 + Annę Młynarską w 6 r. ś Feliksa dziadków Młynarskich Jadwigę i

               Henryka Piotrowskich        

       1800 + Zofię Edwarda Sobczyńskich Henrykę i Karola Morawskich         

       1900 + Wandę Ślubowską w 2 r. ś  

       1900 + Annę i Wincentego Dąbkowskich               

Niedziela 10 września

       800 + Wacława Wiśniewskiego w 48 r. ś Eugenię i Jadwigę Wiśniewską Tadeusza

                 Kazbieruk Henrykę Walczak  

       800 + Janinę Fabisiewicz gr. 10      

      1000 +  Genowefę i Jana Łuszczewskich                               

      1130 + Józefa Lucynę Czesława Stroińskich  

      1130  + Lucynę Bielecką                 

      1600 + Ewę Suwińską