XXVIII Niedziela zwykła 15 października 2023 r.

 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 28 NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU.

1. Przeżywamy dziś 28 niedzielę okresu zwykłego. Ewangelia w przypowieści o zaproszonych na ucztę przypomina nam prawdę o tym, że Chrystus chce zbawienia wszystkich ludzi. Obyśmy byli przygotowani na ten dar jaki chce nam ofiarować nasz Zbawiciel

2. Przeżywamy dziś w Kościele polskim kolejny dzień papieski. Rozważamy dziś nauczanie św. Jana Pawła II i kontynuujemy jego dzieło pomocy potrzebującym. Po każdej Mszy świętej zbieramy do puszek ofiary na potrzeby zdolnej a niezamożnej młodzieży, aby mogła kontynuować naukę i realizować swoje marzenia

2. Adoracja Najświętszego Sakramentu w tym tygodniu we wtorek i piątek od godziny 1630do 1730 w następnym tygodniu jeśli rozpoczniemy skuwanie tynków w kościele na jakiś czas przerwiemy adoracje

3. Dzieci klas czwartych mogą odbierać książeczki do spowiedzi pierwszopiątkowej. Pamiętajmy o tym, że jest to warunek przystąpienia do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych

4. Otwieramy także zapisy do sakramentu bierzmowania. Uczniów klas 8 którzy rozpoczynają pierwszy rok przygotowań do przyjęcia tego sakramentu zapraszamy do odbioru książeczek gdzie będzie wpisywany ich udział w nabożeństwach niedzielnych

5. W poniedziałek od godziny 1000 zapraszam chętnych do przygotowywania kościoła do prac remontowych, część wyposażenia kościoła musimy przenieść do przygotowanych do tego pomieszczeń.

6. Prace przy skuwaniu tynków zostały rozpoczęte sami możemy zobaczyć jaki jest stan murów kościoła, gdzie znajdowało się zamurowane wejście do kościoła i jaki to ma wpływ na poziom wilgoci w kościele

7. Od przyszłej niedzieli będziemy zapisywać na wypominki roczne

8. W tym tygodniu odeszli do Pana śp. Janusz Mazurkiewicz i śp. Teresa Sobczyńska wieczny odpoczynek racz im dać Panie