Niedziela Chrystusa Króla 26 listopad 2023 r.

 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 34 NIEDZIELA ZWYKŁA 26 LISTOPADA 2023 ROKU 

1. Przeżywamy dziś 34 niedzielę okresu zwykłego. Ta niedziela jest ostatnią niedzielą roku liturgicznego. Obchodzimy dziś Uroczystość Chrystusa Króla, módlmy się aby Chrystus był królem naszych serc, aby w naszych sercach rozwijała się Jego miłość abyśmy byli zawsze wrażliwi na Jego naukę.     

2.  Adoracja Najświętszego Sakramentu we wtorek i piątek od godziny 1630 do 1730 

3. W tym tygodniu wypada 1 piątek miesiąca wizyta u starszych i chorych od godziny 900

4. Najbliższa niedziela będzie 1 niedzielą adwentu bezpośredniego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Wykorzystajmy ten czas jako nasze duchowe przygotowania do świętowania tajemnicy wcielenia

5. Zachęcam do dobrych postanowień na czas Adwentu, aby jeszcze piękniej przeżyć święta Bożego Narodzenia

6. Rekolekcje Adwentowe będziemy przeżywać przed 3 niedzielą Adwentu. Szczegółowe informacje podamy w następne niedziele