Dzień Dziecka

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji dzieci, wnuków o czyste i dobre serca dla nich, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach. Pamiętajmy w naszych modlitwach o dzieciach przystępujących do pierwszej komunii świętej.

 

Modlitwa rodziców za dzieci

Boże w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Prosimy za nimi, abyś miał je w swej opiece.

Boże, Ojcze, strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń od złych przygód, a by bezpiecznie mogły róść na Twoją chwałę i naszą radość.

Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci daj łaskę, aby były wierne Tobie i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły. Duchu Święty Boże, udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności.

Boże, wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo swoje popierali dobrym przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra. Wzbudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw, niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie, Boga Trój jedynego. Amen.

Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) – dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ; w Polsce MDD obchodzony jest 1 czerwca.

 

Święta pokrewne:

  1. Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy (12 lutego)
  2. Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy (12 kwietnia)
  3. Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego (25 maja)
  4. Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji (4 czerwca)
  5. Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci (12 czerwca)
  6. Dzień Dziecka Afrykańskiego (16 czerwca)
  7. Dzień Dziewczynek (Dziewcząt) (11 października)
  8. Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych (15 października)
  9. Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci (19 listopada)