XIX Niedziela Zwykła - 9 sierpnia 2020 r.

1. Przeżywamy dziś 19. niedzielę okresu zwykłego. Ewangelia przypomina nam prawdę, że każdy kto jest blisko Jezusa nie powinien się niczego lękać.

2. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek i piątek od godziny 16:30- 17:30.

3. Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomagali przy oczyszczaniu chodników wokół kościoła.

4. Zapraszamy na tradycyjne apele Jasnogórskie o godzinie 21:00 w łączności z wszystkimi pielgrzymami udającymi się na Jasną Górę.

5. W najbliższą sobotę Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Porządek Mszy świętych jak w niedzielę: 8:00, 10:00, 11:30, 16:00. Msza święta w piątek o 19:00 będzie z formularza Uroczystości. Przypominam, że jest to święto nakazane i mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. tego dnia.

6. W najbliższą niedzielę będziemy przeżywać Uroczystość odpustową św. Rocha. Msze święte o godzinie 8:00, 10:00, 12:00, 16:00.

7. Po Mszy św. o godzinie 10:00 będzie odsłonięcie pamiątkowej tablicy z nazwiskami żołnierzy poległych w Cieksynie podczas Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

8. Zapowiedzi przedślubne: Paweł Górecki par. tut. Anna Natalia Markiewicz zap. 2., Maciej Mroziuk par. Kroczewo Joanna Ziółkowska par. tut zap. 1.

9. Do sakramentu bierzmowania młodzież w naszej parafii przystąpi w sobotę 26 września 2020 r. Szafarzem sakramentu bierzmowania będzie ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski. Ze strony parafialnej należy pobrać wzór podania o sakrament bierzmowania, spersonalizowane podanie należy wydrukować podpisać i dostarczyć do kancelarii parafialnej do 26 sierpnia 2020 r.