XX Niedziela Zwykła - 16 sierpnia 2020 r.

1. Przeżywamy dziś 20 niedzielę okresu zwykłego. Ewangelia przypomina nam prawdę, że prawdziwa wiara wymaga od nas nieustannej i ufnej modlitwy.

2. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek i piątek od godziny 16:30- 17:30

3. Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i przebiegu uroczystości odpustowych św. Rocha.

4. Dziękuje Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Ruszkowa za piękny wieniec dożynkowy na naszą Uroczystość odpustową.

5. Zapraszamy wszystkich w najbliższą sobotę 22 sierpnia na godzinę 17:00 do Borkowa na Uroczystą Mszę świętą w 100 lecie bitwy warszawskiej.

6. Ośrodek Zdrowia w Cieksynie ul Sportowa 5 zaprasza nas 21 sierpnia od godziny 8:00-10:00 na badania wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego.

7. Stowarzyszenia Skafander zaprasza młodzież w wieku od 13 do 21 lat na naukę chodzenia na szczudłach w dniach 25-29 sierpnia w godzinach 11:00-14:00

8. Burmistrz Nasielska i Wójt Gminy Pomiechówek informują o zbliżającym się terminie spisu rolnego na terenie całego kraju. Spis będzie prowadzony od 1 września do 30 listopada tego roku szczegóły na stronach internetowych urzędów.

9. Od przyszłej niedzieli będziemy mogli zapisywać intencje mszalne na nowy rok.

10. Z racji na zagrożenie epidemiologiczne w rejonach gdzie znajduje się Park Rozrywki Energyladia wyjazd dzieci i młodzieży został odwołany.

11. Zapowiedzi przedślubne Paweł Górecki par. tut. Anna Natalia Markiewicz zap. 3 Maciej Mroziuk par. Kroczewo Joanna Ziółkowska par. tut zap. 2