Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych

Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych dotyczy uczniów obecnych klas piątych zarówno z Cieksyna jak i z innych szkół. Uroczytość odbędzie się w sobotę  19 września na Mszach św. o godzinie:

- 10:00 dzieci z SP w Cieksynie

- 11:30 dzieci z pozostałych szkół

Próby:

- dla dzieci z SP w Cieksynie w poniedziałek 14 wrzesnia o godz. 16:30

- dla dzieci z pozostałych szkół w środę 16 września o godz. 16:30

Poniżej można pobrać scenariusz uroczystości: