12-18 października 2020 r.

Poniedziałek, 12 października
17:30 + Zbigniewa Dąbkowskiego
18:00 + Marię Łabęda (6 r. śm.)

Wtorek, 13 października
18:00 + Henryka Daleckiego w r. śm.
18:30 + Barbarę Woźniak (2 r. śm.)

Środa, 14 października
18:00 + Janusza Kosewskiego

Czwartek, 15 października
18:00 + Jadwigę Sikorską

Piątek , 16 października
18:00 + Wincentego (10 r. śm.) i Zofię Brzostek
18:00 + Krystynę Turkiewicz
18:30 + Kazimierza Wodyńskiego

Sobota, 17 października
16:00 ślub
18:00 + Jadwigę Suwińską, Hieronima i Mariannę Krzemińskich
18:00 + Ryszarda Dąbrowskiego, Władysława i Władysławę Dąbrowskich
19:00 + Jadwigę i zmarłych z rodziny
19:00 + Teresę Kraśniewicz int. im.

Niedziela, 18 października
8:00 + Irenę Strzałkowską, Stanisława Millera, Stanisłąwa Stankiewicza, Henryka Żóławnika
10:00 + Helenę Śmigasiewicz (15 r. śm.)
10:00 o Boże błogosławieństwo, dary Ducha św. i opiekę MB dla ks. Łukasza z okazji imienin
11:30 + Ludwikę i Stanisława Sierakowskich, Henryka Parysek, dziadków Sierakowskich i Zarębów
11:30 + Teresę i Franciszka Jaśkiewicz (2 r. śm.)
16:00 + Wojciecha (30 r. śm.) Drzazgowskiego oraz zmarłych rodziców Leszczyńskich i Drzazgowskich