19 - 25 października 2020 r.

 Poniedziałek, 19 października
17:30 
18:00 + Piotra Ostrowskiego (int. imieninowa)

Wtorek, 20 października
18:00 + Rafała Opończewskiego
18:30 + Janusza Koźniewskiego zm. z rodz. Koźniewskich

Środa, 21 października
17:30 + Urszulę Ostrowską
18:00 + Edwarda Bralskiego
18:30 chrzest

Czwartek, 22 października
18:00 + Zbigniewa Grzywackiego
18:30 + Wacława Ziemińskiego

Piątek , 23 października
17:30 + Kazimierza Witkowskiego
18:00 + Janusza Kosewskiego
18:30 + Jerzego, Andrzeja Lipowskich, Stanisława Lipowskiego i dziadków Dobrowolskich

Sobota, 24 października
12:00 Chrzest 

13:00 Chrzest 
14:00 Chrzest
17:30 Andrzeja, Wojciecha, Helenę, Feliksa Sońta
18:00 + Jana Sochockiego
18:00 + Barbarę Bieżońską
19:00 + Irenę Bafeltowską
19:00 + Danielę i Mariana Ziemieckich

Niedziela, 25 października
8:00 + Halinę (8 r. śm.) Tadeusza (15 r. śm.) zm. z rodz. Bilińskich
8:00 + Adelę Wituską i Matyldę Łęgowską
10:00 + Tadeusza Macińskiego (im.) Franciszkę, Kazimierę i Mieczysława Macińskich
11:30 + Ewarysta Bilińskiego
11:30 + Józefa Sochockiego (3 r. śm.) Mariannę i Jana Sochockich, Barbarę, Martę, Stanisława Jankowskich
16:00 + Zofię, Edwarda, Tomasza Żegockich, dziadków Żegockich, zm. z rodz. Małkiewiczów