26 października - 1 listopada 2020 r.

 Poniedziałek, 26 października
17:30 +
18:00 + Józefa, Urszulę i Ewę Zamęckich

Wtorek, 27 października
17:30 + Janinę Jazłowiecką

Środa, 28 października
18:00 + Tadeusza (imieninowa) i Bernarda Kurpiewski

Czwartek, 29 października
18:00 +

Piątek , 30 października
17:30 + Ryszarda Kamińskiego
18:00 + Barbarę Witkowską
18:00 + Krystynę Turkiewicz
18:30 + Henryka Bartuzi

Sobota, 31 października
18:00 + Kazimierza Witkowskiego
18:00 + Wiesława Chmielewskiego (1 r. śm.)
19:00 + Irenę Bafeltowską
19:00 + Henryka Ksybka, Andrzeja i Stanisława Skrzyńskich

Niedziela, 1 listopada
8:00 + Mariannę Pyzińską (1 r. śm.)
8:00 + Zbigniewa Grzywackiego
10:00 + Stanisławę i Mariana Strzelczak
10:00 + Janinę i Stefana Sobczyńskich
11:30 za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu - Msza w kościele!!!

Zachęcamy do pełnego uczestnictwa we Mszy św. poprzez Spowiedź i Komunię Św.