2 - 8 listopada 2020 r.

 Poniedziałek, 2 listopada
10:00 + Zygmunta Żbikowskiego (20 r. śm.)
17:00 + Teresę Szpygiel
17:00 + Wiesława Dąbkowskiego (4 r. śm.) Piotra Grabowskiego
18:00 + Annę i Janusza Mikulskich, Mariannę i Jana, Emilię i Ryszarda, Zygmunta Strzelczak, Tadeuszaka Kasiaka
18:00 + Jadwigę Suwińską

Wtorek, 3 listopda
17:30 + Urszulę Ostrowską
18:00 + Wiesława Ziemińskiego

Środa, 4 listopda
17:30 + Krzysztofa Majnerta
18:00 + Ryszarda Budziłka

Czwartek, 5 listopda
17:30 + Zbigniewa Dąbkowskiego
18:00 + Jana Sochockiego

Piątek , 6 listopda
17:30 +Andrzeja, Wojciecha, Helenę, Feliksa Sońta
18:00 + Janusza Kosewskiego
18:00 + Krystynę Turkiewicz
18:30 + Kazimierza Wodyńskiego

Sobota, 7 listopda
18:00 + Genowefę Piotrowską
18:00 + Gertrudę, Feliksa, Stanisławę Stefańskich, dziadków Ziółkowskich i Stefańskich
19:00 Władysławę i Władysława Malon
19:00 + Mirosława Hummela, Wandę i Kazimierza Siwków i zm. z rodz. Siwków

Niedziela, 8 listopda
8:00 + Teresę Kraśniewicz (6 r. śm.)
10:00 + Helenę , Bolesława, Ryszarda Kosudzińskich
11:30 Tadeusza, Janinę, Aleksandra Turkiewicz, Bożenę i Marcina Ciesielskich, Krystynę Turkiewicz
16:00 + Kazimierza Strzelczaka