Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada 2020 r.

 1. Przeżywamy dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. Ewangelia przypomina nam prawdę, że wszyscy jesteśmy wezwani do świętości. Jezus chce zbawić każdego człowieka i pragnie by każdy mógł cieszyć się bliskością Boga na wieki

2. W poniedziałek Wspomnienie Wszystkich wiernych zmarłych. Modlimy się za wszystkich zmarłych nie tylko za naszych bliskich prosząc Boga by mogli cieszyć się Jego bliskością w niebie. Msze święte w naszym kościele o 10:00, 17:00, 18:00

3. W pierwszy piątek udamy się do chorych od godz. 9:00.

4. Podczas całego miesiąca listopada możemy ofiarować odpust zupełny w intencji zmarłych. Wystarczy być w stanie łaski uświęcającej, nawiedzić cmentarz, ofiarować modlitwy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga w intencjach Ojca świętego. Jest to największy dar jaki możemy ofiarować naszym bliskim zmarłym i duszom w czyśćcu cierpiącym.

5. Zapisujemy na wypominki roczne. Kartki możemy odebrać w zakrystii.

6. Decyzją władz państwowych cmentarze będą otwarte dopiero 3 listopada. Zachęcam aby cały miesiąc odwiedzać groby swoich bliskich.

7. W tym tygodniu odszedł do Pana śp. Jerzy Zamęcki wieczny odpoczynek racz mu dać Panie …