23 - 29 listopada 2020 r.

 Poniedziałek, 23 listopada
17:30 + Karolinę Warchulską
18:00 +

Wtorek, 24 listopda

17:30 + za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 +

Środa, 25 listopda
17:30 +
18:00 +

Czwartek, 26 listopda
17:30 + Karolinę Warchulską
18:00 +

Piątek , 27 listopda
17:30 +dziękczynno – błagalna o konieczne łaski dla całej rodziny
18:00 + Jana Sochockiego
18:00 + Krystynę Turkiewicz

Sobota, 28 listopda
18:00 + Ryszarda Kamińskiego
18:00 + Jadwigę Suwińską
19:00 + Cecylię Leszczyńską, Władysław Socha, dziadków Leszczyńskich, Marię Górka, Krzysztofa Burczyńskiego
19:00 + Witolda Krzyczkowskiego (2 r. śm.)

Niedziela, 29 listopda
8:00 + Romualdę i Mariana Winniak, Aleksandra i Mariannę Klepczyńskich, Feliksa i Feliksę Winniak, Mariannę Tak, Andrzejek Winniak
10:00 + Andrzeja Jezierskiego
11:30 + Władysława Kraśniewicza (7 r. śm.)
16:00 + Andrzeja Zembrzuskiego (int. im.) zm. z rodz. Zembrzuskich i Lesiaków

Zachęcamy do pełnego uczestnictwa we Mszy św. poprzez Spowiedź i Komunię Św.