Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia związanych jest wiele tradycji. Jedną z nich jest wysyłanie kartek świątecznych. W tym roku nasza Parafia objęła patronat nad konkursem na "Najpiękniejszą kartkę świąteczną z życzeniami" organizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie. Kartki świąteczne przygotowane przez dzieci i młodzież zostaną przekazane przed świętami do podopiecznych Domu Seniora "Anna" w Smulskach.


 

Regulamin konkursu plastycznego „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA Z ŻYCZENIAMI”


I. ORGANIZATOR: Organizatorem konkursu jest Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie.
II. PATRONAT: Burmistrz Gminy Nasielsk; Parafia św. Rocha w Cieksynie; Nasielski Ośrodek Kultury, „Życie Nasielska”
III. CEL KONKURSU:
- rozwój umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży,
- kreatywne spędzenie czasu podczas pandemii,
- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby i sytuację podopiecznych domów seniora w okresie świątecznym,
- aktywizacja mieszkańców gminy Nasielsk.
IV. ADRESACI KONKURSU:
Konkurs adresowany jest dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat.
V. ZASADY:
Kartki świąteczne mogą być wykonane w dowolnych technikach malarskich i graficznych.
Na kartkach należy umieścić życzenia świąteczne dla podopiecznych Domu Seniora „Anna”.
Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.
Kartki powinny być umieszczone w kopertach. Koperty należy podpisać imieniem i nazwiskiem, wiekiem autora pracy oraz telefonem kontaktowym do rodzica lub opiekuna.
Gotową pracę należy dostarczyć do oznaczonych pudełek w kościele w Cieksynie oraz w sklepie „Berta&Gravomach” w Nasielsku.
Po rozstrzygnięciu konkursu kartki zostaną przekazane podopiecznym Domu Seniora „Anna” w Smulskach.
VI. OCENA PRAC:
O wyłonieniu laureatów konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
VII. NAGRODY:
Prace zostaną podzielone na dwie kategorie wiekowe: I kategoria: 5-9 lat, II kategoria: 10-15lat. Komisja konkursowa przyzna 3 nagrody w każdej kategorii wiekowej: za zajęcie I, II i III miejsca. Organizator daje możliwość nagrodzenia uczestników dodatkowym wyróżnieniem.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć prac oraz informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.
4. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.
5. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich oraz zgodą na publikację zdjęć na portalu społecznościowym FB. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).