7 - 13 grudnia 2020 r.

Poniedziałek, 7 grudnia
17:30 + Zdzisława Sokolnickiego, Bonifacego Żbikowskiego, Ewę Kamińską
18:00 + Zdzisława Dybka, Leona Dybka, Jadwigę Dybek

Wtorek, 8 grudnia
17:30 + Danutę Rajską
18:00 + zm. z rodz. Gałeckich, Wysockich, Renkiewiczów

Środa, 9 grudnia
17:30 + Irenę Kuch (5 r. śm.)

Czwartek, 10 grudnia
18:00 + Janusza Koźniewskiego (1 r. śm.) i zm. rodz. Koźniewskich

Piątek , 11 grudnia
10:00 +
11:30 + Apolonię, Feliksa, Stefana Stroińskich, Bogumiła Krawczyka
17:30 + Krystynę Turkiewicz
18:00 + Zenonę Gerasik (7 r. śm.) zm. z rodz. Gerasik i Piotrowskich
18:00 + Józefę (2o r. śm.), Romana i Sylwestra Ziółkowskich

Sobota, 12 grudnia
10:00 + Zbigniewa Dąbkowskiego
11:30 + Weronikę i Aleksandra Rogowskich, Kazimierza Cichockiego
16:00 + Janinę Kowalską
16:00 + Rajmunda Mroziewicza, zm. z rodz. Mroziewiczów i Siwków
19:00 + Janusza Kosewskiego
19:00 + Wacława Ziemińskiego

Niedziela, 13 grudnia
8:00 + Annę i Janusza Mikulskich (int. od Anny i Waldemara)
10:00 + Franciszkę i Władysława Orłowskich, Janinę ii Stefana Fabisiewicza, Franciszka Orłowskiego
10:00 + Ryszarda Kamińskiego
11:30 + Wiesława Dąbkowskiego
16:00 + Teresę Szpygiel

Zachęcamy do pełnego uczestnictwa we Mszy św. poprzez Spowiedź i Komunię Św.