14 - 20 grudnia 2020 r.

Poniedziałek, 14 grudnia
17:30

Wtorek, 15 grudnia
16:00 + Longin Ireneusz Ziemiński (w 30 dni od śmierci)

Środa, 16 grudnia
17:30 + Kazimierz Banach (5 r. śm.)

Czwartek, 17 grudnia
17:30 + Józefę i Jerzego Gruda
18:00 + Jerzego Zamęckiego

Piątek , 18 grudnia
17:30 + Stefana Borkowskiego ( 9 r. śm.)
18:00 + Kazimierza Wodyńskiego

Sobota, 19 grudnia
11:00 chrzest
17:00 + Kazimierza Witkowskiego
17:30 + Zbigniewa Grzywackiego (10 r. śm.)
18:00 + Urszulę Ostrowską
19:00 + Rafała Opończewskiego

Niedziela, 20 grudnia
8:00 + Janusza Kosewskiego
10:00 + Janinę Falacińską, Piotra Pisarka, Mariannę Kruszewską, dziadków Falacińskich
11:30 + Irenę Bafeltowską
16:00 + Janinę i Wacława Sawickich, Wiktorię Sawicką

Zachęcamy do pełnego uczestnictwa we Mszy św. poprzez Spowiedź i Komunię Św.