Rozstrzygnięcie konkursu

 W niedzielę 20 grudnia po Mszy św. o godz 10:00 odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową z życzeniami. .

WYNIKI KONKURSU

Jury w składzie:
1. Pani Iwona Pęcherzewska
2. Pani Agnieszka Śliwińska
3. Ks. Łukasz Chruściel

jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu nagród następującym osobom:


Katedoria I

dzieci 5 - 9 lat

1. Ślubowska Martina
2. Ślubowska Karina
3. Kordulewski Kuba

Wyróżnienia:
Chodkowska Aleksandra
Krzyczkowska Karolina

Kategoria II

dzieci 10 - 15 lat

1. Gajewska Wiktoria
2.Gerasik Bartłomiej
3. Sztabnik Alicja

Wyróżnienia:
Stroiński Filip
Kunkowska Anna

 W kościele można obejrzeć wystawę prac konkursowych.


Konkurs zorganizowali "Optymiści z klasą" Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie pod patronatem:
Burmistrza Nasielska

Parafii pod wezwaniem św. Rocha w Cieksynie

Nasielskiego Ośrodka Kultury

Redakcji "Życie Nasielska"

Prace zostaną przekazane Pensjonariuszom Domu Seniora ANNA w Smulskach

 

Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursie,

   gratulujemy wyróżnionym i nagrodzonym,

   a organizatorom życzymy kolejnych ciekawych inicjatyw ,

 które integrują i ożywiają naszą lokalną wpsólnotę parafialną.