28 grudnia - 3 stycznia 2021

 Poniedziałek, 28 grudnia
17:30

Wtorek, 29 grudnia
17:30

Środa, 30 grudnia
17:30

Czwartek, 31 grudnia
18:00 + Feliksa Sitkiewicza

Piątek , 1 stycznia
10:00 + Annę Biernacką int. ur. zm. z rodz. Biernackich
10:00 + Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (1 greg.)
11:30 + Wojciecha Strzelczaka
16:00 + Hannę Kostro

Sobota, 2 stycznia
17:00 + Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (2 greg.)
18:00 + Zenona Kurpieskiego (8r.śm.) Krzysztofa i Ludwika Kurpieskich, Stanisława Kosela
19:00 + Janinę Jazłowiecką

Niedziela, 3 stycznia
8:00 + Halinę Miętek, Genowefę i Mieczysława Łabęda (int ur. i im.)
10:00 + Genowefę i Jana Łuszczewskich, Krystynę Łabęda
11:30 + Eugenię Ważyńską (2 r. śm.)
11:30 + Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (3 greg.)
16:00 + Genowefę Podczaską