II Niedziela po Bożym Narodzeniu - 3 stycznia 2021

 1. Przeżywamy dziś 2 niedzielę okresu Bożego Narodzenia. Prolog Ewangelii św. Jana w bardzo sugestywny sposób opisuje przyjście na świat Jezusa. Inaczej niż św. Łukasz św. Jan wskazuje na odwieczne istnienie Jezusa i Jego narodziny w czasie za panowania cesarza Augusta. Jan zwraca uwagę na fakt, że tym którzy przyjęli Jezusa Bóg daje moc stania się dziećmi bożymi.

2. W środę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) świętujemy objawienie się Jezusa innym narodom. Z racji pandemii w tym roku tradycyjny Orszak Trzech Króli nie może się odbyć. Tę uroczystość będziemy świętować na Mszach świętych, śpiewając kolędy ze śpiewników na tę okazję wydrukowanych a szczególny charakter tej uroczystości podkreślimy poprzez znaki zewnętrzne takie jak korony królewskie. Porządek Mszy świętych jak w niedzielę o godzinie 8:00 10:00 11:30 16:00

3. W tym tygodniu w piątek udamy się z komunią świętą do naszych starszych i chorych od godziny 9:00

4. Przypominam, że wizyta duszpasterska w tym roku będzie miała miejsce w kwietniu i maju po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

5. W niedzielę 10 stycznia po Mszy świętej o godzinie 11:30 spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Proszę o obecność przynajmniej jednego z rodziców, nieobecność na spotkaniu proszę zgłaszać odpowiednio wcześniej. Zdaję sobie sprawę, że jest to czas ferii dla dzieci więc proszę rodziców aby w miarę możliwości przekazali sobie wiadomość o spotkaniu w sprawie komunii świętej ich dzieci.

6. W tym tygodniu odszedł do Pana śp. Wiesław Suwiński wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…