Niedziela Chrztu Pańskiego

Kazanie - Święto Chrztu Pańskiego - 10 stycznia 2021 r. 


Modlitwa dziękczynna za łaskę chrztu świętego

Tak mnie ukochałeś, Boże Ojcze, że zesłałeś Syna, aby przez swoją śmierć wysłużył mi łaskę chrztu. Jestem Twoim dzieckiem. Złożyłeś w mej duszy ziarno swego życia. Wiesz, że jestem świętym i takim chcę pozostać aż do spotkania z Tobą.

Ojcze mój w niebie, chcę dziękować także zawsze za rodziców, którzy prosili o chrzest dla mnie, za to, że byli dla mnie pierwszym przykładem wiary. Dziękuję Ci za rodziców chrzestnych, że przygotowali mi szatę chrzcielną i świecę - symbole mojej świętości i żywej wiary. Wszystkim, którzy modlili się w czasie mego chrztu, daj swoje błogosławieństwo, a kiedyś, gdy wrócę do Ciebie, pozwól mi z nimi cieszyć się zawsze. Amen.
 

 

Poniżej fot. z pielgrzymek śladami Pana Jezusa, które odbyły się w 2013, 2015, 2018, 2020 r. Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych nad Jordanem.